Thứ Ba, 13/7/2021 | 17:09 GMT +7

Bảo vệ thành công Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên ngành Khoa học máy tính

         Ngày 03 tháng 07 năm 2021 tại Phòng Hội thảo tầng 7, Nhà Hiệu bộ, trường Đại học Hạ Long, Khoa Công nghệ thông tin đã tổ chức cho sinh viên Đại học khóa 3 ngành Khoa học máy tính bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

          Sau quá trình tích cực học tập và nghiên cứu, dưới sự hướng dẫn của thầy cô, sinh viên ngành Khoa học máy tính đã hoàn thành chương trình đào tạo, viết khóa luận tốt nghiệp và tự tin bảo vệ trước hội đồng. Tham gia đợt bảo vệ khóa luận lần này có 06 sinh viên, bảo vệ trước Hội đồng (thành lập theo Quyết định 460/QĐ-ĐHHL ngày 27/05/2021).

          Kết quả bảo vệ khóa luận tốt nghiệp chính là cơ sở để khẳng định thành tích của các em trong học tập và nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, trong quá trình bảo vệ khoá luận các sinh viên đã thể hiện sự tự tin, sự hiểu biết tốt về nội dung nghiên cứu và trình bày một cách mạch lạc, rõ ràng. Hầu hết các câu hỏi do Hội đồng chấm khóa luận đưa ra đều được trả lời tốt. Điều đó thể hiện kiến thức, sự đầu tư nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học, khả năng làm việc độc lập và khả năng thu thập tổng hợp kiến thức các sinh viên đã được học trong 4 năm học tập và rèn luyện tại Khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Hạ Long.

          Buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp diễn ra thành công tốt đẹp, với kết quả cao, 05 đề tài đạt Xuất sắc, 01 đề tài đạt Giỏi. Thành công của buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp có ý nghĩa quan trọng không những đối với sinh viên, mà còn đối với Khoa Công nghệ thông tin, đây sẽ là bước đệm cho sự thành công của các sinh viên sau này.

          Xin chúc mừng các cử nhân K3 và LT K1 ngành Khoa học máy tính đã bảo vệ khóa luận tốt nghiệp thành công tốt đẹp và hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, nghiên cứu tại Khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Hạ Long.

          Một số hình ảnh của buổi bảo vệ:

Trịnh Thị Vân.

BÌNH LUẬN