Thông báo – Sự kiện

Trường Đại học Hạ Long ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng – Mừng Xuân” và đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

 Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, trường Đại học Hạ Long đã ban hành Kế hoạch số 1066/KH-ĐHHL ngày 30/11/2019 về tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng – Mừng Xuân” và đón Tết nguyên đán Canh Tý 2020

Lịch nghỉ Tết nguyên đán năm 2020 của viên chức, lao động

Ngày 25/10/2019, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã chính thức ban hành Thông báo số 4544/TB-LĐTBXH về việc nghỉ Tết Âm lịch 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức Xã hội, tổ chức Chính trị – Xã hội. Theo đó, ngày 30/10/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Văn bản số 7860/UBND-VX2 về việc nghỉ Tết Tết Âm lịch 2020.

PHÒNG HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ

Ngày 01/01/2015 Hiệu trưởng đã kí ban hành Quyết định số 17/QĐ-ĐHHL về việc thành lập các phòng, khoa, trung tâm trực thuộc Trường Đại học Hạ Long. Theo đó, có 23 phòng, khoa, trung tâm được thành lập, trong đó có phòng Hành chính – Quản trị.