Khoa Văn hóa

Tăng cường rèn luyện kĩ năng, nghiệp vụ đối với sinh viên khoa Văn hoá

Ngày 23 tháng 3 năm 2019, câu lạc bộ nghiệp vụ văn hoá(khoa Văn hóa- trường Đại học Hạ Long) đã tổ chức buổi học chuyên đề “Rèn luyện các kỹ năng về phương pháp thuyết trình và khám phá năng lực bản thân” do giảng viên, Tiến sĩ Tống Quỳnh Hương – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về giảng dạy. 

Giới thiệu ngành Quản lý văn hoá

Năm 2018, từ ngành đào tạo Quản lý văn hóa, khoa Văn hóa đã xây dựng thêm 4 chuyên ngành bao gồm: Quản lý di sản văn hóa; Quản lý văn hóa du lịch; Tổ chức sự kiện và chuyên ngành Biểu diễn văn nghệ quần chúng. Đây đều là các chuyên ngành học hấp dẫn, mang lại cho sinh viên nhiều cơ hội học tập cũng như cơ hội nghề nghiệp đầy triển vọng cho sinh viên trong tương lai.