Thứ Hai, 20/4/2020 | 10:02 GMT +7

Thông báo thay đổi số điện thoại đường dây nóng và hộp thư tiếp nhận, xử lí thông tin, phản ánh hành vi tham nhũng

Trường Đại học Hạ Long thông báo Thay đổi số điện thoại đường dây nóng và hộp thư tiếp nhận, xử lí thông tin, phản ánh hành vi tham nhũng

 

 

BÌNH LUẬN