Thứ Hai, 25/1/2021 | 16:44 GMT +7

Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 20/1/2021, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành văn bản số 350/UBND-TH5 về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó vào ngày 23/5/2021 sẽ tổ chức bầu cử. BBT gửi đến bạn đọc văn bản trên Toàn bộ văn […]

Ngày 20/1/2021, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành văn bản số 350/UBND-TH5 về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó vào ngày 23/5/2021 sẽ tổ chức bầu cử. BBT gửi đến bạn đọc văn bản trên

Toàn bộ văn bản tải về tại đây

BÌNH LUẬN