Thứ Tư, 24/2/2021 | 09:37 GMT +7

THÔNG BÁO Về việc tổ chức đào tạo Học kỳ 2 năm học 2020-2021 và công tác phòng chống dịch bệnh Covid trong tình hình mới

Xem toàn văn thông báo TẠI ĐÂY Căn cứ Thông báo số 128-TB/TU ngày 22/02/2021 của Thường trực Tỉnh ủy, Công văn số 910/UBND-DL1 ngày 15/02/2021 của UBND tỉnh về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19; Căn cứ nội dung cuộc họp ngày 23/02/2021 của tập thể lãnh đạo Trường […]

Xem toàn văn thông báo TẠI ĐÂY

Căn cứ Thông báo số 128-TB/TU ngày 22/02/2021 của Thường trực Tỉnh ủy, Công văn số 910/UBND-DL1 ngày 15/02/2021 của UBND tỉnh về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19; Căn cứ nội dung cuộc họp ngày 23/02/2021 của tập thể lãnh đạo Trường và lãnh đạo các Khoa, Phòng, đơn vị về việc tổ chức đào tạo Học kỳ 2 năm học 2020-2021 và công tác phòng chống dịch bệnh Covid trong tình hình mới, Trường Đại học Hạ Long thông báo như sau:
1. Công tác tổ chức đào tạo Học kỳ 2 năm học 2020-2021
1.1. Đối với sinh viên đang ở trong tỉnh Quảng Ninh (trừ thị xã Đông Triều): Đến trường học tập trung từ ngày 01/3/2021 (thứ 2).
1.2. Đối với sinh viên đang ở ngoài tỉnh Quảng Ninh (trừ sinh viên ở tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng): Trước mắt vẫn học trực tuyến, không đến Trường vào ngày 01/3. Việc tập trung sinh viên sẽ theo lộ trình, thời gian cụ thể, Nhà trường sẽ có thông báo riêng. Khi sinh viên đến Trường, Nhà trường có xe đón từ chốt kiểm dịch cầu Bạch Đằng về trường và tổ chức cách ly tại trường (bao gồm cả sinh viên nội trú và ngoại trú), đồng thời lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, nếu âm tính sẽ lên lớp học tập trung. Trong thời gian cách ly sinh viên học trực tuyến.
1.3. Đối với sinh viên đang ở Hải Dương, Hải Phòng: Tiếp tục học trực tuyến tại nhà cho đến khi có thông báo mới.
1.4. Kể từ 01/3/2021, giảng viên dạy học trực tiếp tại giảng đường, đồng thời có trách nhiệm phân công sinh viên trong lớp sử dụng phần mềm Zoom, Skype, Meet… để phát trực tiếp buổi giảng cho các sinh viên thuộc diện phải học trực tuyến (chú ý không được phép sử dụng facebook hoặc các mạng xã hội khác để phát trực tiếp buổi giảng). Ngoài ra, cần tăng cường hỗ trợ các sinh viên học trực tuyến thông qua việc giao bài tập, tài liệu, tổ chức thảo luận trực tuyến… để đảm bảo chất lượng đào tạo. Đối với các học phần đặc thù có những sinh viên không thể học trực tuyến, giảng viên lập danh sách sinh viên gửi Khoa tổng hợp và báo cáo Ban Giám hiệu (thông qua Phòng Đào tạo).
Riêng với giảng viên thỉnh giảng ở ngoài tỉnh Quảng Ninh: Thực hiện việc giảng dạy trực tuyến, không đến Trường.

2. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid trong tình hình mới
2.1. Tất cả sinh viên trước khi trở lại trường phải thực hiện khai báo y tế điện tử tại địa chỉ https://tinyurl.com/khaibaoyte-dhhl và thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh của Bộ Y Tế; đo thân nhiệt tại cổng bảo vệ.
2.2. Giảng viên, viên chức hiện đang ở tỉnh ngoài, không thuộc các vùng dịch thực hiện một trong các phương án: (1) Chủ động xét nghiệm Covid-19 tại địa phương, chỉ về Quảng Ninh khi có kết quả xét nghiệm âm tính; (2) Về Quảng Ninh, cách ly tại nhà và xét nghiệm Covid-19, chỉ đến Trường khi có kết quả xét nghiệm âm tính (theo chỉ đạo tại Công văn số 910/UBND-DL1 của UBND tỉnh).
2.3. Toàn bộ giảng viên, viên chức, lao động, sinh viên, học sinh đến trường, đến lớp phải đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm túc quy định 5 K: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế”.
3. Tổ chức thực hiện:
3.1. Các khoa đào tạo thông báo cho giáo viên chủ nhiệm trực tiếp phổ biến nội dung văn bản này cho sinh viên, quản lý chặt số sinh viên ở tỉnh ngoài và ở thị xã Đông Triều, không được đến trường khi chưa có kế hoạch tiếp theo của Trường. Những trường hợp sinh viên tỉnh ngoài hiện đang ở Quảng Ninh từ trước ngày 16/02/2021 cần báo cáo cụ thể với Nhà trường thông qua phòng Công tác HSSV, thời gian báo cáo trước 9 giờ ngày 26/02/2021.
3.2. Phòng Công tác HSSV phối hợp với phòng Hành chính-QT, các Khoa đào tạo và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể việc đưa sinh viên tỉnh ngoài về Trường để thực hiện cách ly trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm Covid-19. Địa điểm cách ly tại Nhà công vụ. Yêu cầu mỗi lần tiếp nhận không quá 130 sinh viên, đợt đầu tiếp nhận kể từ ngày 05/03. Sinh viên tự trang trải chi phí tiền ăn trong thời gian cách ly.
3.3. Phòng Công tác HSSV, Trung tâm Hỗ trợ SV, Đoàn Thanh niên, Ban Quản lý KTX tăng cường công tác kiểm tra KTX. Yêu cầu sinh viên nội trú hạn chế đi ra khỏi Trường. Thực hiện đóng cổng Trường không cho người vào – ra từ 21 giờ. Mở cổng từ 6g30 hằng ngày;
Giao Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và GLVHVN xây dựng kế hoạch, triển khai việc đo thân nhiệt cho sinh viên tại cổng Trường.

3.4. Phòng Hành chính-QT đề nghị Công ty Trường Minh tăng cường công tác an ninh, trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể. Thực hiện phun khử khuẩn giảng đường, KTX, nhà ăn. Đón sinh viên vào ở KTX từ ngày 27/02/2021; Tổ chức phục vụ cơm tại nhà công vụ cho sinh viên cách ly.
3.5. Phòng Hành chính-QT phối hợp với Phòng KHTC rà soát chỗ ở nhà công vụ để thực hiện cách ly sinh viên tỉnh ngoài, thông báo cụ thể số chỗ ở cho phòng Công tác HSSV. Trang sắm mới chăn, ga, gối cho các phòng ở của 02 nhà công vụ CV2, CV3.
3.6. Trung tâm thông tin thư viện có trách nhiệm đảm bảo hệ thống mạng internet, wifi tại giảng đường, khu ở cách ly để thực hiện công tác dạy và học trực tuyến.
Yêu cầu các đơn vị thuộc trường nghiêm túc thực hiện và triển khai nội dung thông báo tới toàn thể giảng viên, HSSV./.

BÌNH LUẬN