Thứ Năm, 17/8/2023 | 09:49 GMT +7

Thông báo kết quả điểm thi đánh giá năng lực Tiếng Việt cho người nước ngoài (đợt thi 14-16/8/2023) tại Trường Đại học Hạ Long

Kết quả điểm thi đánh giá năng lực Tiếng Việt cho người nước ngoài (đợt thi 14-16/8/2023) tại Trường Đại học Hạ Long

Kết quả thi được xem tại đây

BÌNH LUẬN