Thứ Tư, 4/10/2023 | 17:07 GMT +7

Thông báo đăng ký học lại, học cải thiện, học bổ sung, học vượt – đợt 2 năm học 2023-2024

Thực hiện Kế hoạch Học kỳ 1 - năm học 2023-2024, căn cứ tình hình mở các lớp học phần cho sinh viên năm thứ nhất (tuyển sinh năm 2023), Nhà trường thông báo tổ chức cho sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện, học bổ sung, học vượt - đợt 2 năm học 2023-2024 theo phương án tổ chức học ghép cùng sinh viên năm thứ nhất trong Học kỳ 1 năm học 2023-2024.

Đối tượng:

  • Sinh viên năm 1: đăng ký học vượt.
  • Sinh viên năm 2,3,4: đăng ký học lại (cho các học phần đã học, điểm TB học phần dưới 4,0), học cải thiện (cho các học phần sinh viên đã đạt nhưng điểm thấp), học bổ sung (cho các học phần mà các kì trước chưa đăng kí được), học vượt (cho các học phần ở các kì tiếp theo trong Chương trình đào tạo mà có trong đợt mở lớp).

Thời gian bắt đầu học kỳ 1 năm học 2023-2024 của sinh viên năm 1: từ 02/10/2023 (kéo dài 15 tuần)

Đề nghị các sinh viên căn cứ vào lịch học của cá nhân và lịch mở các lớp học phần của sinh viên năm 1 (tại đây) để đăng ký.

Yêu cầu sinh viên đăng ký trực tuyến tại đây. Thời hạn đăng ký: trước 17h Thứ 6 ngày 06/10/2023.

Căn cứ vào thông tin đăng ký của sinh viên, Phòng Đào tạo sẽ xếp thời khóa biểu theo phương án học ghép (nếu được). Yêu cầu sinh viên theo dõi tài khoản cá nhân trên hệ thống phần mềm quản lý đào tạo để biết kết quả đăng ký học, lịch học và đóng tiền học phí.

BÌNH LUẬN