Thứ Năm, 21/5/2020 | 11:00 GMT +7

Tài liệu tuyên truyền hoạt động phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

Nhằm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU) theo quy định của Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; thực hiện đồng bộ, hiệu quả […]

Nhằm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU) theo quy định của Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND thành phố; tăng cường kiểm soát hoạt động nghề cá trên địa bàn thành phố đảm bảo hoạt động khai thác thủy sản tuân thủ theo đúng pháp luật Việt Nam và các quy định của Luật pháp quốc tế, góp phần bảo vệ, bảo tồn và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản;

Toàn văn kế tài liệu tuyên truyền

 

 

 

BÌNH LUẬN