Thứ Năm, 18/2/2021 | 08:41 GMT +7

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng

Xem toàn văn Quyết định tại: DT QD deo khau trang PCD_04.02.2021s_sign.signed

Xem toàn văn Quyết định tại:

DT QD deo khau trang PCD_04.02.2021s_sign.signed

BÌNH LUẬN