Thứ Hai, 13/8/2018 | 22:46 GMT +7

Kết quả thi và xét tuyển Ngành Giáo dục Mầm non năm 2018 (đợt 1)

TT SBD Họ   và  tên Ngày sinh Điểm xét tuyển Kết quả 1 001 Đặng Phương Anh 06/11/2000 22.35 Đạt 2 002 Phạm Thi Ánh 2/13/2000 26.15 Đạt 3 003 Trương Ngọc Ánh 9/10/2000 24.10 Đạt 4 004 Bùi Linh Chi 12/27/2000 25.35 Đạt 5 005 Trương Thị Chung 5/28/2000 20.95 Đạt 6 006 Bùi […]

TT SBD Họ   và  tên Ngày sinh Điểm xét tuyển Kết quả
1 001 Đặng Phương Anh 06/11/2000 22.35 Đạt
2 002 Phạm Thi Ánh 2/13/2000 26.15 Đạt
3 003 Trương Ngọc Ánh 9/10/2000 24.10 Đạt
4 004 Bùi Linh Chi 12/27/2000 25.35 Đạt
5 005 Trương Thị Chung 5/28/2000 20.95 Đạt
6 006 Bùi Thị Ngọc Dung 24/10/2000 22.00 Không đạt (Xếp loại HL lớp 12: TB)
7 007 Đinh Thị Duyên 4/3/2000 22.05 Đạt
8 008 Vũ Cẩm Dương 6/10/2000 22.45 Đạt
9 009 Đinh Thị Đào 5/19/2000 25.45 Đạt
10 010 Nguyễn Thị Minh Đông 7/21/2000 23.25 Đạt
11 011 Bùi Thị 5/3/2000 22.65 Đạt
12 012 Lục Thị Hảo 10/28/2000 25.30 Đạt
13 013 Trương Thị Hằng 9/18/2000 22.40 Đạt
14 014 Đặng Cao Mai Hằng 8/15/2000 22.80 Đạt
15 015 Đinh Đặng Ngọc Hiệp 22/12/2000 Bỏ thi
16 016 Nguyễn Thị Bích Hồng 22/10/2000 22.25 Đạt
17 017 Đinh Thị Huyền 3/31/2000 24.85 Đạt
18 018 Nguyễn Thu Hường 9/20/2000 21.15 Đạt
19 019 Vi Thị 5/4/2000 26.45 Đạt
20 020 Vũ Thị Mỹ Lệ 16/11/2000 21.85 Đạt
21 021 Nguyễn Thị Thùy Linh 7/18/2000 Bỏ thi
22 022 Vũ thị Thùy Linh 11/6/2000 22.45 Đạt
23 023 Trần Thi Phương Linh 11/18/2000 23.65 Đạt
24 024 Tạ Thùy Linh 28/04/1999 Bỏ thi
25 025 Nguyễn Thùy Linh 07/10/2000 24.35 Đạt
26 026 Lê Thùy Linh 12/08/2000 22.65 Đạt
27 027 Phạm Thị Linh 2/8/2000 22.65 Đạt
28 028 Chu Thị Ninh 6/2/1999 23.80 Đạt
29 029 Dương Thị Luy 7/29/2000 25.75 Đạt
30 030 Nguyễn Quỳnh Mai 9/10/2000 21.55 Đạt
31 031 Đoàn Thục Mai 19/10/2000 Bỏ thi
32 032 Đặng Thị Ngân 5/26/2000 22.85 Đạt
33 033 Phùng Thị Nguyên Ngọc 27/03/2000 23.85 Đạt
34 034 Trần Mai Nhung 25/04/1998 24.25 Đạt
35 035 Nguyễn Thị Nhung 1/12/2000 Bỏ thi
36 036 Đỗ Thị Ngọc Oanh 11/5/2000 21.55 Đạt
37 037 Đinh Thị Phương 3/30/2000 24.90 Đạt
38 038 Sái Thị Hồng 20/12/1993 23.85 Đạt
39 039 Nguyễn Mai Phương 13/04/2000 Bỏ thi
40 040 Nguyễn Thị Phượng 6/24/2000 24.70 Đạt
41 041 Hoàng Thị Thanh Tâm 9/5/2000 Bỏ thi
42 042 Lê Thị Tần 7/4/1998 22.70 Đạt
43 043 Nguyễn Thị Thanh 2/18/2000 23.95 Đạt
44 044 Nguyễn Triệu Thanh 10/4/1999 22.75 Đạt
45 045 Đỗ Thị Thanh 21/11/1999 Bỏ thi
46 046 Vũ Thu Thảo 16/07/2000 Bỏ thi
47 047 Nguyễn Thi Thu 6/27/2000 Bỏ thi
48 048 Trần Thị Thùy 7/2/2000 21.65 Đạt
49 049 Nguyễn Lê Thùy 20/02/2000 21.65 Đạt
50 050 Nguyễn Thị Thu Thủy 9/5/2000 22.05 Đạt
51 051 Nguyễn Thị Thương 26/03/1999 23.75 Đạt
52 052 Nguyễn Thu Trang 4/17/2000 23.45 Đạt
53 053 Dương Thị Tố Uyên 2/19/2000 23.60 Đạt
54 054 Vũ Nguyễn Thu Uyên 30/11/2000 22.95 Đạt
55 055 Điệp Thị Thảo Uyên 29/06/2000 21.05 Đạt
56 056 Trần Cẩm Vân 19/10/2000 23.25 Đạt
57 057 Bùi Thị Ngọc Anh 20/02/2000 Bỏ thi
58 058 Đinh Thị Hiền 23/03/2000 Bỏ thi
59 059 Ngô Thị Hồng 28/05/1991 22.75 Đạt
60 060 Ngô Thị Kiều Ngọc 26/04/2000 22.85 Đạt

BÌNH LUẬN