Thứ Bảy, 17/10/2020 | 10:56 GMT +7

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY THEO PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ THPT NĂM 2020 (ĐỢT 3)

Trường ĐH Hạ Long thông báo

STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Tên ngành Tổng điểm Điểm XT
1 Nguyễn Thục Anh 08/03/2002 Nữ Hướng dẫn du lịch 24.20 24.45
2 Nguyễn Bá Ba 26/03/2002 Nam Hướng dẫn du lịch 21.30 21.80
3 Nguyễn Bá Ba 26/03/2002 Nam Hướng dẫn du lịch 21.30 21.80
4 Vũ Văn Chuyển 28/7/2002 Nam Hướng dẫn du lịch 24.10 24.35
5 Nguyễn Tùng Dương 10/9/1998 Nam Hướng dẫn du lịch 18.20 18.45
6 Vũ Văn Đạt 25/07/2000 Nam Hướng dẫn du lịch 20.40 20.65
7 Bùi Hương Giang 14/06/2002 Nữ Hướng dẫn du lịch 21.70 21.95
8 Bùi Hữu Hoàng 12/9/2002 Nam Hướng dẫn du lịch 21.70 21.95
9 Nguyễn Hoàng Long 27/01/1997 Nam Hướng dẫn du lịch 23.30 24.05
10 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 08/11/2002 Nữ Hướng dẫn du lịch 19.30 20.05
11 Vũ Văn 07/10/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 20.30 20.80
12 Tô Tiến Tuyên 4/11/2002 Nam Hướng dẫn du lịch 25.40 25.65
13 Vũ Đức Anh 19/12/2002 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.40 24.40
14 Đoàn Thị Bích Diệp 25/12/2002 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.00 22.75
15 Phạm Thị Thùy Dung 18/09/1996 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.40 22.65
16 Dương Văn Dũng 29/07/2002 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.70 23.95
17 Lưu Tuấn Đạt 04/05/2002 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.10 23.60
18 Hà Lê Quỳnh Đức 25/11/2002 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.10 20.85
19 Bùi Hương Giang 14/6/2002 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.50 20.75
20 Bùi Phương Hảo 18/04/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.00 20.25
21 Lê Văn Hậu 22/06/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.90 22.65
22 Lê Phi Hùng 24/08/2002 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.10 21.35
23 Bùi Ngọc Huyền 14/06/2002 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.60 24.35
24 Lại Ngọc Lan 01/04/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.90 25.40
25 Trần Thị Liên 13/07/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.30 19.55
26 Hoàng Thị Bích Loan 12/10/2002 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.00 19.25
27 Phạm Đức Long 01/10/2002 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 17.80 18.05
28 Phạm Thành Long 30/04/2002 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.20 22.45
29 Hà Trà My 05/03/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.90 24.65
30 Đặng Trung Phong 10/01/2002 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.40 24.65
31 Trần Mạnh Quân 01/12/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.00 20.25
32 Nguyễn Hồng Quân 30/04/2002 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.30 19.55
33 Hoàng Văn Sơn 16/01/2002 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.60 23.85
34 Vũ Trường Sơn 15/09/2002 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.50 24.75
35 Lưu Đức Toàn 09/03/2000 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18.70 18.95
36 Tống Quốc Tuấn 04/09/2002 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.40 21.65
37 Tô Thanh Tùng 07/11/2002 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.40 23.15
38 Đinh Thị Huyền Thường 26/04/2002 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.60 19.85
39 Nguyễn Mai Trang 28/8/2002 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.00 23.25
40 Phạm Xuân Văn 13/05/2000 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 25.10 25.35
41 Nguyễn Quang 05/11/2002 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.90 21.65
42 Lưu Thị Ngọc Yến 16/01/2000 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.20 20.95
43 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 20/10/2001 Nữ Quản trị khách sạn 23.20 23.45
44 Phạm Văn Bình 27/11/2002 Nam Quản trị khách sạn 23.50 23.75
45 Bùi Quốc Bình 05/8/2002 Nam Quản trị khách sạn 21.40 21.65
46 Nguyễn Ngọc Bội 15/01/2002 Nữ Quản trị khách sạn 20.40 20.65
47 Phạm Thị Thu Hằng 15/09/2001 Nữ Quản trị khách sạn 20.70 20.70
48 Ngọc Thị Hiên 12/05/2002 Nữ Quản trị khách sạn 21.60 22.10
49 Nguyễn Trung Hiếu 16/12/2002 Nam Quản trị khách sạn 23.20 23.45
50 Vũ Thi Thu Hoài 17/06/2000 Nữ Quản trị khách sạn 22.50 22.75
51 Đào Nam Khánh 11/04/2002 Nam Quản trị khách sạn 21.00 21.25
52 Phạm Công Minh 25/01/2002 Nam Quản trị khách sạn 23.40 23.40
53 Vũ Minh Nguyệt 14/12/2002 Nữ Quản trị khách sạn 22.80 23.05
54 Nguyễn Hồng Quân 30/04/2002 Nam Quản trị khách sạn 22.50 22.75
55 Chu Kiến Quốc 01/12/2002 Nam Quản trị khách sạn 21.80 22.30
56 Nguyễn Ngọc Tân 24/09/2000 Nữ Quản trị khách sạn 22.50 22.75
57 Nguyễn Thị Thảo 02/03/2002 Nữ Quản trị khách sạn 21.60 22.35
58 Trịnh Đức Thắng 13/11/2002 Nam Quản trị khách sạn 18.00 18.00
59 Nguyễn Mai Trang 28/08/2002 Nữ Quản trị khách sạn 23.00 23.25
60 Vũ Thị Vân 18/01/2002 Nữ Quản trị khách sạn 23.50 23.75
61 Nguyễn Minh Vương 02/11/2002 Nam Quản trị khách sạn 21.90 22.15
62 Vũ Tuấn Anh 28/02/2002 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 23.40 24.15
63 Nguyễn Đức Duy 03/07/1999 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 21.50 22.00
64 Ngô Trung Hiếu 02/1/1995 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 21.40 21.40
65 Nguyễn Quang Hinh 20/12/2002 Nữ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 22.70 22.95
66 Nguyễn Quang Hinh 20/12/2002 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 22.70 23.20
67 Vũ Thị Hoa 11/02/2002 Nữ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 24.00 24.25
68 Phạm Thị Hoa 10/2/2002 Nữ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 23.30 23.80
69 Bùi Duy Hưng 21/11/2002 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 19.80 20.05
70 Đặng Văn Nam 21/12/2002 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 19.00 19.25
71 Nguyễn Thế Phong 08/11/2002 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 18.20 18.45
72 Vũ Thanh Quý 25/06/2001 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 17.10 17.35
73 Nguyễn Văn Tiến 01/02/1998 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 19.40 19.65
74 Phạm Văn Tĩnh 20/11/2002 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 21.30 21.55
75 Lê Tiến Toàn 25/12/2002 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 20.70 20.95
76 Phạm Quang Tùng 28/08/2002 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 19.60 19.85
77 Đỗ Văn Thành 28/11/2002 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 21.10 21.35
78 Phạm Chính Trực 25/01/2002 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 23.00 23.00
79 Nguyễn Thị Nhật Vy 14/12/2002 Nữ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 19.00 19.25

BÌNH LUẬN