Thứ Năm, 9/9/2021 | 08:15 GMT +7

Công văn số 6242/UBND-VX2 về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 của HĐND tỉnh Quảng Ninh

Công văn số 6242/UBND-VX2 về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 của HĐND tỉnh Quảng Ninh

Xem và tải Công văn TẠI ĐÂY

BÌNH LUẬN