Thông Báo

ĐÀO TẠO TIN HỌC CƠ BẢN

           Trung Tâm Ngoại Ngữ – Tin Học Trường Đại học Hạ Long chuyên đào tạo tin học văn phòng, thành thạo các kỹ năng sử dụng máy vi tính, soạn thảo văn bản theo quy chuẩn văn bản hành chính, sử dụng thành thạo công thức tính toán từ cơ bản tới nâng cao […]