Thông Báo

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 – SỰ KIỆN VĨ ĐẠI TRONG LỊCH SỬ DÂN TỘC Bối cảnh lịch sử và diễn biến Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới lần thứ hai bước vào giai đoạn cuối. Hồng quân Xô Viết liên tiếp giành thắng lợi quyết định trên chiến trường châu Âu, giải […]

Cung cấp các trang thông tin chính về bệnh dịch Covid-2019

Trong khi tình hình dịch bệnh COVID-19 đã và đang diễn biến phức tạp trong cộng đồng thì trên các trang mạng xã hội cũng tràn ngập thông tin về diễn biến tình hình dịch bệnh; có thông tin chính xác, tích cực để mọi người cùng đề cao cảnh giác, chung tay phòng chống dịch bệnh nhưng […]