Thông Báo

8 dự án lọt vào vòng chung kết cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp Trường Đại học Hạ Long năm 2021”

Thực hiện kế hoạch số 600/KH-ĐHHL ngày 14 tháng 06 năm 2021 của Trường Đại học Hạ Long về việc Tổ chức cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp Trường Đại học Hạ Long năm 2021”, Trung tâm Khoa học Công nghệ và Bồi dưỡng cán bộ đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, phòng Hợp tác Quốc tế và Quản lý khoa học và một số đơn vị phát động cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp Trường Đại học Hạ Long năm 2021”.