Đào tạo

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc trường đại học Hạ Long

Năm 2024, trường Đại học Hạ Long tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Trung Quốc trình độ đại học với 150 chỉ tiêu. Nếu bạn yêu thích, có niềm đam mê đối với ngôn ngữ, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc trường Đại học Hạ Long là một lựa chọn đáng cân nhắc.