Thứ Hai, 19/11/2018 | 18:58 GMT +7

Giới thiệu đội ngũ cán bộ Trung tâm Thực hành nghệ thuật

GIỚI THIỆU ĐỘI NGŨ TRUNG TÂM THỰC HÀNH, DỊCH VỤ DU LỊCH & NGHỆ THUẬT STT Họ và tên Chức danh / Trình độ chuyên môn Nhiệm vụ chính 01 Trần Thị Minh Ngọc – Chức vụ: Giám đốc – Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục, Đại học Huấn luyện múa […]

GIỚI THIỆU ĐỘI NGŨ TRUNG TÂM THỰC HÀNH, DỊCH VỤ DU LỊCH & NGHỆ THUẬT

STT Họ và tên Chức danh / Trình độ chuyên môn Nhiệm vụ chính
01

Trần Thị Minh Ngọc

– Chức vụ: Giám đốc

– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục, Đại học Huấn luyện múa

– Lý luận chính trị: Cao cấp

– Điện thoại: 0983.198.988

– Email:

tranthiminhngoc@daihochalong.edu.vn

 

Phụ trách chung mọi hoạt động của Trung tâm

– Phụ trách công tác thuộc lĩnh vực Thực hành biểu diễn nghệ thuật

– Giảng dạy các lớp chuyên ngành Múa, Sự kiện

02

Vũ Việt Hồng

– Chức vụ: Phó Giám đốc

– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Sáng tác Âm nhạc, Đại học sáng tác

– Lý luận chính trị: Trung cấp

– Điện thoại: 0988.186.668

– Email: vvh.music@gmail.com

 

 – Phụ trách công tác thuộc lĩnh vực Âm nhạc

– Giảng dạy các lớp: chuyên ngành Sáng tác âm nhạc, Nhạc cụ Organ

03

Hoàng Thị Thương

 

– Chức vụ: Phó Giám đốc

– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Du lịch, Đại học Quản trị Du lịch

– Lý luận chính trị: Trung cấp

– Điện thoại: 0982.904.978

– Email: hoangthuongdlhl@gmail.com

 

– Phụ trách công tác thuộc các hoạt động lĩnh vực Thực hành, Dịch vụ Du lịch.

– Giảng dạy các lớp Nghề Du lịch

04

Lê Thị Hiên

– Chức danh: Giảng viên

– Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị Khách sạn – Nhà hàng

– Điện thoại: 0338482888

– Email: hienle280898@gmail.com

 

– Giảng dạy các lớp Nghề Du lịch

– Quản lý hồ sơ và học viên các lớp nghề Du lịch

05

Nguyễn Thị Khánh Ly

 

– Chức danh: Nhân viên

– Trình độ chuyên môn: Đại học

Kinh tế

– Điện thoại: 0919766482

– Email: khanhly.phucdhhl@gmail.com

 

– Quản lý hồ sơ, bố trí thời khóa biểu, theo dõi tiến độ giảng dạy, tổ chức thi, quản lý học viên các lớp nghề trong hoạt động Thực hành và dịch vụ Du Lịch
06

Tô Thị Đạt

 

– Chức danh: Nhân viên

– Trình độ chuyên môn: Chuyên gia lĩnh vực Nghiệp vụ chế biến món ăn

– Điện thoại: 0936546295

 

 –  Quản lý, cấp phát tài sản, học liệu phục vụ lớp học chuyên ngành Du lịch
07

Phạm Huy Anh 

 

– Chức danh: Giảng viên

– Trình độ chuyên môn: Đại học Thanh nhạc

– Điện thoại: 0902.155.162

– Email: Mrphamhuyanh@gmail.com

 

– Hướng dẫn thực tập, thực hành biểu diễn nghệ thuật, giảng dạy các lớp chuyên ngành Thanh nhạc

 

08

Lê Ngọc Anh

– Chức danh: Giảng viên

– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Văn hóa, Đại học Huấn luyện Múa

– Điện thoại: 0962.649.990

– E-mail:  lnadhhalong@gmail.com

 

Hướng dẫn thực tập, thực hành biểu diễn nghệ thuật, giảng dạy các lớp chuyên ngành Múa, Sự kiện

 

09

Lê Phương Anh

– Chức danh: Giảng viên

–  Trình độ chuyên môn: Đại học Thiết kế Đồ họa

– Điện thoại: 0936.499.393

– E-mail: phuonganh920828@gmail.com

 

– Hướng dẫn thực tập, giảng dạy các lớp chuyên ngành Hội họa

–  Quản lý hồ sơ, theo dõi kế hoạch hoạt động của học sinh sinh viên

10

Đặng Thị Thu Hiền

 

– Chức danh: Giảng viên

–  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Lý luận và Phương pháp giảng dạy Âm nhạc, Đại học Sư phạm Âm nhạc

– Lý luận chính trị: Trung cấp

– Điện thoại:  0904.227.880

– E-mail: hienha2003@gmail.com

 

– Quản lý tài sản, cấp phát phục vụ công tác thực tập và thực hành biểu diễn nghệ thuật

– Giảng dạy lý thuyết âm nhạc

 

 

11

Bùi Thu Hiền

– Chức danh: Giảng viên

– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Phương pháp giảng dạy Thanh nhạc, Đại học Thanh nhạc

– Điện thoại: 0982.835.366

– E-mail: hienqn888@gmail.com

 

– Hướng dẫn thực tập, thực hành biểu diễn nghệ thuật, các lớp chuyên ngành Thanh nhạc

– Giảng dạy chuyên ngành Thanh nhạc

 

 

12

 

Nguyễn Thị Lệ Quyên

 

– Chức danh: Giảng viên

– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Lý luận và Phương pháp giảng dạy Âm nhạc, Đại học Sư phạm Âm nhạc

– Điện thoại: 0163.3355.628

– E-mail: lequyen28052015@gmail.com

 

-Hướng dẫn thực tập, thực hành biểu diễn nghệ thuật, các lớp chuyên ngành Nhạc cụ

– Giảng dạy chuyên ngành Piano, Organ

 

13

Nguyễn Minh Phong

– Chức danh: Giảng viên

– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Lý luận và phương pháp giảng dạy âm nhạc, Đại học Sư phạm Âm nhạc

– Điện thoại: 0915.697.939

– E-mail:

bachdungphong@gmail.com

– Hướng dẫn thực tập, thực hành biểu diễn nghệ thuật, giảng dạy các lớp chuyên ngành Nhạc cụ

– Giảng dạy chuyên ngành Ghita, Thanh nhạc

 

 

14

Phạm Hải Ninh

– Chức danh: Nhân viên

– Trình độ chuyên môn: Đại học

Sư phạm Âm nhạc

– Điện thoại: 0912.526.065

– E-mail: dunglinhdan@gmail.com

 

– Vận hành kỹ thuật âm thanh, ánh sáng phục vụ các hoạt động thực hành biểu diễn nghệ thuật

– Điều phối các hoạt động hậu đài trong các Sự kiện biểu diễn nghệ thuật, thực hành, thực tập

 

BÌNH LUẬN