Thứ Hai, 4/3/2019 | 09:33 GMT +7

Thông báo về việc Giới thiệu cá nhân, tập thể xét giải thưởng Vừ A Dính

Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên trong các năm học vừa qua của nhà trường và tiêu chuẩn xét giải thưởng Vừ A Dính, trường đại học Hạ Long giới thiệu sinh viên:

  • Lê Văn Chung
  • Sinh ngày: 27/03/1998
  • Lớp đại học Quản trị khách sạn K1 – khóa đào tạo: 2016 – 2020
  • Khoa Du lịch – trường đại học Hạ Long

Xem toàn văn các công văn tại đây:

 

 

BÌNH LUẬN