Thứ Năm, 9/8/2018 | 20:59 GMT +7

Thông báo thời điểm bắt đầu năm học 2018-2019

Căn cứ kết luận cuộc họp thống nhất kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019, trường đại học Hạ Long thông báo thời điểm bắt đầu năm học 2018 – 2019, cụ thể như sau: 1. Các khóa năm thứ nhất (tuyển sinh năm 2018) 1.1. Hệ đại học Nhập học ngày 12/8/2018, […]

Căn cứ kết luận cuộc họp thống nhất kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019, trường đại học Hạ Long thông báo thời điểm bắt đầu năm học 2018 – 2019, cụ thể như sau:

1. Các khóa năm thứ nhất (tuyển sinh năm 2018)

1.1. Hệ đại học

Nhập học ngày 12/8/2018, học Tuần sinh hoạt công dân từ 20/8/2018.

1.2. Hệ cao đẳng

Nhập học ngày 16/8/2018, học tuần sinh hoạt công dân từ 20/8/2018.

1.3. Hệ trung cấp

Nhập học ngày 09/8/2018, học văn hóa từ 20/8/2018.

2. Các khóa năm thứ 2, 3, 4 trở đi

Bắt đầu năm học mới từ 13/8/2018 (Thứ 2)

Đề nghị các khoa thông báo cho giảng viên, sinh viên thực hiện nghiêm túc lịch đào tạo theo thời gian trên.