Thứ Năm, 21/3/2019 | 08:50 GMT +7

Bộ chuẩn đầu ra các ngành đào tạo của Trường Đại học Hạ Long

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Đại học. 2. Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ cao đẳng (Part 1); (Part2) 3. Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ trung cấp    

  1. Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Đại học.

2. Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ cao đẳng (Part 1); (Part2)

3. Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ trung cấp

 

 

BÌNH LUẬN