Thứ Ba, 26/5/2020 | 08:25 GMT +7

Giảng viên thỉnh giảng học phần “Tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam” tại khoa Văn hoá, năm học 2019-2020

Thực hiện theo kế hoạch mời giảng viên thỉnh giảng năm học 2019-2020của trường Đại học Hạ Long, Khoa Văn hoá đã đảm bảo đúng kế hoạch đào tạo, mời TS. Đinh Đức Tiến (trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn) về giảng dạy học phần Tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam […]

Thực hiện theo kế hoạch mời giảng viên thỉnh giảng năm học 2019-2020của trường Đại học Hạ Long, Khoa Văn hoá đã đảm bảo đúng kế hoạch đào tạo, mời TS. Đinh Đức Tiến (trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn) về giảng dạy học phần Tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam (2 tín chỉ- 30 tiết) đối với lớp đại học QLVH K5.
Khoa Văn hoá đã thực hiện đúng các bước hướng dẫn và thủ tục hồ sơ về việc mời giảng viên thỉnh giảng, đúng chuyên ngành và có uy tín trong giảng dạy. Đồng thời, lãnh đạo khoa cử giảng viên trợ giảng để tiếp cận và lĩnh hội kiến thức cũng như phương pháp giảng dạy của giảng viên thỉnh giảng tại giảng đường.
Sau hai tuần giảng dạy theo thời khoá biểu đăng kí với phòng đào tạo và phòng tổ chức-thanh tra-pháp chế, những nội dung học phần đã trao truyền cho sinh viên những kiến thức bổ ích, sinh viên rất hào hứng và chủ động tìm hiểu thêm các vấn đề Thầy gợi mở trong những giờ học về nội dung tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam.


Kết thúc 30 tiết học tại giảng đường, Cán bộ, giảng viên khoa Văn hoá cùng với TS. Đinh Đức Tiến đã tổ chức buổi học thực tế cho các sinh viên lớp ĐHQLVH K5 tại cụm di tích, danh thắng Núi Bài Thơ, để gắn liền giữa việc giảng dạy lý thuyết với thực tiễn. Nâng cao hiệu quả về nội dung học phần đối với sinh viên theo học ngành Quản lý văn hoá tại khoa Văn hoá, trường Đại học Hạ Long.

Ngô Hải Ninh

BÌNH LUẬN