Chủ Nhật, 17/6/2018 | 09:37 GMT +7

Đội ngũ cán bộ Khoa Nghệ thuật

Khoa Nghệ thuật có tổng số 39 cán bộ giảng viên, trong đó: - 31 CBGV có trình độ Thạc sĩ - 08 CBGV có trình độ đại học, cử nhân