Chủ Nhật, 17/6/2018 | 09:37 GMT +7

Đội ngũ cán bộ Khoa Nghệ thuật

Bao gồm 6 tổ bộ môn: Thanh nhạc; Lý luận âm nhạc; Nhạc cụ truyền thống; Nhạc cụ phương tây; Múa; Hội họa. Tổng số GV là 35 đ/c, trong đó: Tiến sĩ: 0; Thạc sĩ: 28; Cử nhân: 07 Tổng số đảng viên: 22 đảng viên (chính thức: 21 đ/c; dự bị: 01 đ/c). Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp 01 đ/c; Trung cấp 10 đ/c.