Khoa Nghệ thuật

Chương trình nghệ thuật của Trường Đại học Hạ Long tại tiệc chiêu đãi trọng thể đoàn đại biểu Ban dân vận Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia

Thực hiện Công văn số 3613- CV/BDVTW ngày 26/6/2024 và Công văn số 432 KH/TU ngày 02/7/2024 về chương trình nghệ thuật phục vụ tại tiệc chiêu đãi trọng thể đoàn đại biểu Ban Dân vận Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, đoàn văn nghệ của Trường Đại học Hạ Long đã tham gia biểu diễn vào ngày 06/07/2024 tại nhà khách Tỉnh ủy.