Thứ Hai, 20/7/2020 | 10:14 GMT +7

Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên lớp Đại học Quản lý Tài nguyên và Môi trường K1, niên khóa 2016-2020

Trong ngày 18 tháng 7 năm 2020, khoa Môi trường đã tổ chức Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đại học cho sinh viên lớp Quản lý Tài nguyên và Môi trường K1 niên khoá 2016 - 2020 tại tầng 2, phòng Hội thảo Thư viện với sự tham gia của Hội đồng đánh giá, giảng viên hướng dẫn, sinh viên thực hiện và đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên quan tâm đến tham dự.

Lớp Quản lý Tài nguyên và Môi trường K1 là khoá sinh viên đầu tiên của Khoa Môi trường. Lớp có tổng số 22 sinh viên trong đó có 10 sinh viên xuất sắc thực hiện khóa luận tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn tận tình của các Giảng viên trong khoa.

Trong buổi lễ bảo vệ khoá luận, mỗi sinh viên có tổng số 40 phút để trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu, nghe đánh giá và trả lời câu hỏi phản biện của Hội đồng đánh giá khóa luận. Nhiều sinh viên có phong thái trình bày tự tin, kỹ năng thuyết trình tốt. Hầu hết các câu hỏi do Hội đồng đặt ra được tác giả đề tài trả lời khá tốt, điều này thể hiện sự nắm vững kiến thức và đầu tư nghiêm túc trong nghiên cứu của sinh viên.

Hội đồng chuyên môn đã có các nhận xét, góp ý khách quan về phần trình bày và nội dung đề tài giúp cho sinh viên có thể hoàn thiện tốt hơn bài báo cáo khóa luận tốt nghiệp của mình. Các đề tài nghiên cứu lần này cũng được Hội đồng đánh giá là khá đa dạng và có tính cấp thiết đối với khu vực nghiên cứu.

Bảo vệ đồ án tốt nghiệp là một nội dung quan trọng trong chương trình đào tạo để đánh giá kiến thức và kỹ năng của sinh viên, đồng thời là cơ hội cho sinh viên rèn luyện các kỹ năng thuyết trình, tư duy phản biện, xử lý vấn đề,… trước Hội đồng, giúp cho sinh viên vững vàng hơn trong quá trình làm việc thực tế sau khi tốt nghiệp.

Buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Quản lý Tài nguyên và Môi trường khóa I đã kết thúc tốt đẹp với kết quả đánh giá cao dành cho sinh viên từ các Hội đồng.

Nguyễn Thị Hải Bình – Sinh viên lớp Quản lý Tài nguyên và Môi trường K2

BÌNH LUẬN