Đào tạo

Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên lớp Đại học Quản lý Tài nguyên và Môi trường K1, niên khóa 2016-2020

Trong ngày 18 tháng 7 năm 2020, khoa Môi trường đã tổ chức Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đại học cho sinh viên lớp Quản lý Tài nguyên và Môi trường K1 niên khoá 2016 – 2020 tại tầng 2, phòng Hội thảo Thư viện với sự tham gia của Hội đồng đánh giá, giảng viên hướng dẫn, sinh viên thực hiện và đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên quan tâm đến tham dự.

Thông tin tuyển sinh ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường 2019

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG – KHOA MÔI TRƯỜNG NĂM 2019 – Mã ngành: 7850101 – Mã tổ hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D10 – Thời gian xét tuyển: Thực hiện theo thời gian quy định của Bộ GD&ĐT – Phương thức xét tuyển: + Xét tuyển bằng kết […]