Thứ Tư, 29/3/2023 | 15:17 GMT +7

Các nghị quyết kì họp thứ II (quý I năm 2021)

Kì họp lần thứ II (quý I năm 2021) được tổ chức vào ngày 31/3/2021. Tại kì họp này, Hội đồng Trường đã thông qua 2 nghị quyết:

  1. Nghị quyết số 20/NQ-HĐT ngày 31/3/2021 về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với ông Trần Trung Vỹ.
  2. Nghị quyết số 21/NQ-HĐT ngày 31/3/2021 về việc thông qua danh mục vị trí việc làm của Trường Đại học Hạ Long.

BÌNH LUẬN