Tin tức

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG THAM GIA BIỂU DIỄN CHƯƠNG TRÌNH CHÀO NĂM MỚI 2023

Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào năm mới 2023; đồng thời kích cầu du lịch, phục vụ du khách và nhân dân, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân trên địa bàn. Trường Đại học Hạ Long và UBND thành phố Hạ Long phối hợp thực hiện chương trình nghệ thuật “Chào Năm Mới 2023”.