Trung tâm TH&DVDL

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ DU LỊCH

Chứng chỉ Nghiệp vụ Khách sạn, Nhà hàng 4 tháng (Buồng, Bàn, Bar, Bếp, Lễ tân) (Dự kiến khai giảng ngày 20/9/2020) Chứng chỉ kỹ thuật chế biến món ăn 4 tháng (Cho nhà hàng, Khách sạn, Tàu du lịch, Cơ quan…) (Dự kiến khai giảng ngày 20/9/2020) Chứng chỉ quản lý khách sạn Chứng […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP CHỨNG CHỈ

👉1. Chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch Quốc tế, Nội địa 👉2. Chứng chỉ Nghiệp vụ điều hành du lịch Quốc tế, Nội địa 👉3. Chứng chỉ Quản lý nhà hàng, khách sạn 👉4. Chứng chỉ nghiệp vụ nhà hàng, Khách sạn 👉5. Chứng chỉ kỹ thuật chế biến món ăn – Địa […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHỨNG CHỈ

💖💖💖THÔNG BÁO TUYỂN SINH 👉1. Chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch Quốc tế, Nội địa (Dự kiến 24-25-31/8/2019 khai giảng) 👉2. Chứng chỉ Quản lý nhà hàng, khách sạn (Dự kiến 17-18/8/2019 khai giảng) 👉3. Chứng chỉ nghiệp vụ nhà hàng, Khách sạn 👉4. Chứng chỉ kỹ thuật chế biến món ăn – […]