Thông báo – Sự kiện

Quy định về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dậu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Quy định về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dậu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước xem nội dung chi tiết quy định tại đây Nội […]