Tin tức sự kiện

Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cho tương lai

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đòi hỏi các trường đại học phải tạo ra các chương trình không chỉ giúp nâng cao chất lượng sinh viên mà còn phải hợp tác chặt chẽ được với doanh nghiệp.

GIỚI THIỆU VỀ KHOA CÔNG  NGHỆ THÔNG TIN

Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Hạ Long  là một trong những Khoa đầu tiên được thành lập, nhằm cung cấp kỹ sư CNTT cho tỉnh Quảng Ninh và các vùng lân cận