Tin tức khởi nghiệp

CLB Sinh viên sáng tạo khởi nghiệp HALOU

Câu lạc bộ Sinh viên khởi nghiệp Trường Đại học Hạ Long (viết tắt là: CLB) hoạt động trong phạm vi Trường Đại học Hạ Long và địa bàn tỉnh Quảng Ninh có quy chế hoạt động và Ban Chủ nhiệm riêng, CLB là thành viên thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh […]

TỔNG KẾT KHÓA ĐÀO TẠO ƯƠM MẦM KHỞI NGHIỆP DÀNH CHO NỮ VÀ PHÁT ĐỘNG CUỘC THI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP

Dự án khởi nghiệp

Kinh nghiệp khởi nghiệp