Tin tức khởi nghiệp

Diễn đàn Franconomics – 2020: “Từ khởi nghiệp tới khởi nghiệp thông minh”

Diễn đàn Franconomics – 2020: “Từ khởi nghiệp tới khởi nghiệp thông minh” Với hình thức tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến với 5 không gian trao đổi về 21 thách thức của khởi nghiệp thông minh trong thời đại 4.0, cho phép kết nối diễn giả và người tham dự tại […]

TS. Lê Thẩm Dương – Học cách định vị bản thân. Hãy biết mình là ai?TS Lê Thẩm Dương – Cơ Hội đầy rẫy ngoài kia, hãy đi mà chọn lựa!TS. Lê Thẩm Dương – Nguyên tắc tư duy đột phá (Phần 2)TS. Lê Thẩm Dương – Nguyên tắc tư duy đột phá (Phần 1)TS. Lê Thẩm Dương – Nếu tôi mất hết thì sẽ bắt đầu lại từ đâu?

Dự án khởi nghiệp

Kinh nghiệp khởi nghiệp

Diễn đàn Franconomics – 2020: “Từ khởi nghiệp tới khởi nghiệp thông minh”

Diễn đàn Franconomics – 2020: “Từ khởi nghiệp tới khởi nghiệp thông minh” Với hình thức tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến với 5 không gian trao đổi về 21 thách thức của khởi nghiệp thông minh trong thời đại 4.0, cho phép kết nối diễn giả và người tham dự tại […]

TS. Lê Thẩm Dương – Học cách định vị bản thân. Hãy biết mình là ai?TS Lê Thẩm Dương – Cơ Hội đầy rẫy ngoài kia, hãy đi mà chọn lựa!TS. Lê Thẩm Dương – Nguyên tắc tư duy đột phá (Phần 2)TS. Lê Thẩm Dương – Nguyên tắc tư duy đột phá (Phần 1)TS. Lê Thẩm Dương – Nếu tôi mất hết thì sẽ bắt đầu lại từ đâu?