Phòng HTQT & QLKH

Lãnh đạo Trường Đại học Hạ Long tiếp đón và làm việc với Ngài Takebe Tsutomu cùng đoàn công tác

Chiều ngày 13 tháng 03 năm 2024, TS. Nguyễn Đức Tiệp (Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long) và đại diên lãnh đạo các đơn vị: khoa Ngoại ngữ, phòng HTQT&QLKH, phòng Đào tạo… đã có chương trình tiếp đón và làm việc với Ngài Takebe Tsutomu (Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật – Việt, Cố vấn đặc biệt của Trường Đại học Hạ Long) cùng đoàn công tác.

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX, năm 2024

Phòng Hợp tác Quốc tế và Quản lý Khoa học trân trọng thông báo Kế hoạch số 33/KH-BTC và Thể lệ cuộc thi (đính kèm Quyết định số 34/QĐ-BTC) ngày 06/02/2024 của Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh về tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX, năm 2024.

Kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng Hợp tác Quốc tế và Quản lý Khoa học trân trọng thông báo Kế hoạch số 109/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 29/01/2024 về tổ chức xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024.