Phòng HTQT & QLKH

Trường Đại học Hạ Long tham gia Hội thảo “Chính sách dựa trên minh chứng và giáo dục đại học: Thực trạng, thách thức và cơ hội”

Sáng ngày 31/10 và 1/11/2022, đoàn cán bộ Trường Đại học Hạ Long do TS. Phan Thị Huệ – Phó Hiệu trưởng Nhà trường làm trưởng đoàn đã tham dự hội thảo “Chính sách dựa trên minh chứng và giáo dục đại học: Thực trạng, thách thức và cơ hội”. Hội thảo diễn ra trong khuôn khổ dự án quốc tế “Giám sát xu hướng việc làm của sinh viên tốt nghiệp Việt Nam” (MOTIVE), được tổ chức tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội) theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến qua phần mềm Zoom. Hội thảo sẽ diễn ra đến ngày 3.11.2022.

Cán bộ, giảng viên Trường Đại học Hạ Long đón nhận danh hiệu “Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu” tỉnh Quảng Ninh lần thứ II, năm 2020 và nhận giải Hội thi Sáng tạo kĩ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII (2020 – 2021)

Sáng ngày 27/9/2022, trong Hội nghị tôn vinh danh hiệu “Tri thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” và Tổng kết, trao giải Hội thi Sáng tạo kĩ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII (2020 – 2021) do Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Ninh, Trường Đại học Hạ Long đón nhận danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” của 02 giảng viên và nhận 04 giải của Hội thi Sáng tạo kĩ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII (2020 – 2021)

Trường Đại học Hạ Long tham gia Hội thảo Quốc tế “Vai trò, tầm quan trọng của việc phân tích dữ liệu sinh viên tốt nghiệp”

Trong khuôn khổ Dự án MOTIVE “Theo dõi xu hướng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp tại các trường của Việt Nam” do chương trình Erasmus+ của Liên minh Châu Âu tài trợ giai đoạn 2022 – 2023, từ ngày 12/9 đến ngày 13/9/2022, đoàn cán bộ dự án Motive của Trường Đại học Hạ Long đã tham dự Hội thảo “Vai trò tầm quan trọng việc phân tích dữ liệu sinh viên tốt nghiệp” tại trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội.