Thứ Năm, 5/9/2019 | 17:10 GMT +7

Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tổ chức Hội nghị Cán bộ, Viên chức, Lao động – Công đoàn năm học 2019 – 2020

           Thực hiện công văn số 707/HD-ĐHHL ngày 21/8/2019 của Trường Đại học Hạ Long về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị CBVCLĐ – Công đoàn năm học 2019-2020, ngày 04/9/2019, Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, Viên chức, […]

           Thực hiện công văn số 707/HD-ĐHHL ngày 21/8/2019 của Trường Đại học Hạ Long về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị CBVCLĐ – Công đoàn năm học 2019-2020, ngày 04/9/2019, Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, Viên chức, Lao động – Công đoàn năm học 2019 – 2020.

Toàn cảnh Hội nghị

          Hội nghị đã lần lượt được nghe Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Phòng, Báo cáo kết quả hoạt động Tổ công đoàn và phương hướng hoạt động Tổ công đoàn năm học 2019 – 2020 do đồng chí Trưởng Phòng Phạm Thị Dung và Tổ trưởng Tổ công đoàn Phạm Thị Tuyết Hạnh trình bày.

Đồng chí Phạm Thị Dung- Trưởng Phòng trình bày báo cáo tại Hội nghị

          Các đồng chí cán bộ, giảng viên, đoàn viên công đoàn tích cực đóng góp ý kiến bổ sung vào Báo cáo tổng kết và phương hướng, nhiệm vụ. Mọi ý kiến đóng góp chủ yếu tập trung thảo luận về những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác của Phòng và Tổ Công đoàn năm học 2019 – 2020. Ngoài các nhiệm vụ thường niên, năm học 2019 – 2020 là năm trọng điểm thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục, Phòng được giao phụ trách 5 tiêu chuẩn. Tổ thu thập minh chứng cần khẩn trương thu thập minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá như: sổ tay sinh viên, kế hoạch đảm bảo chất lượng, sổ tay đảm bảo chất lượng, bộ chỉ số về công tác đảm bảo chất lượng; tham mưu xây dựng Mô hình đảm bảo chất lượng bên trong theo AUN; phối hợp Phòng Đào tạo tham mưu lựa chọn thời gian thực hiện Đánh giá chương trình đào tạo phù hợp.

           Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, Viên chức, Lao động – Công đoàn năm học 2019 – 2020. Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn trường, cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể cán bộ, viên chức, lao động và công đoàn viên, Phòng và Tổ công đoàn Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng sẽ xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Hội nghị.

                                                                                                                                                         Hằng Nga

 

BÌNH LUẬN