CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

Đại học chính quy

Bộ chuẩn đầu ra các ngành đào tạo hệ Đại học trường đại học Hạ Long 2023

Bộ chuẩn đầu ra 17 ngành đào tạo hệ Đại học trường đại học Hạ Long 2023

Cao đẳng sư phạm

Bộ chuẩn đầu ra hệ Cao đẳng trường đại học Hạ Long

Bộ chuẩn đầu ra hệ Cao đẳng trường đại học Hạ Long

Cao đẳng ngoài sư phạm

Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng thanh nhạc

Cung cấp các kiến thức cơ sở về lý luận âm nhạc, kiến thức bổ trợ cho hoạt động biểu diễn vào công việc chuyên môn; các kiến thức cơ bản về hệ thống thanh nhạc, các phong cách âm nhạc đương đại: nhạc thính phòng, nhạc nhẹ và nhạc dân gian trong công tác chuyên môn…

Trung cấp

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ trung cấp

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ trung cấp