Quay về trang hỏi đáp

Tiếng Hàn

  • 1529 View
  • Đào Mai Hoa
  • Thứ Ba, 8/1/2019
  • 0 Trả Lời

Sang năm 2019 trường đại học Hạ Long có đào tạo tiếng Hàn không vậy?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *