Đảng ủy

Đảng bộ Trường Đại học Hạ Long xuất sắc giành giải nhất trong Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 (cụm số 4)

Ngày 14/7/2021, Đảng Bộ Trường Đại học Hạ Long tham gia Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 (cụm số 4) do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức. Đến dự động viên khích lệ các thí sinh của Đảng bộ tham gia Hội thi có đồng chí Trần Trung Vỹ (Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy Trường), đồng chí Hoàng Thị Thu Giang (Phó Bí thư Đảng ủy) và đông đảo các đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi của Đảng bộ Trường Đại học Hạ Long năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 26-KH/ĐUK ngày 25/02/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc “ Triển khai công tác tuyên truyên miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2021”, Đảng bộ Trường Đại học Hạ Long đã tổ chức thành công “Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021” .

Hội nghị triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Chiều 25/6/2021, Đảng bộ Trường Đại học Hạ Long tổ chức Hội nghị triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Trần Trung Vỹ (Bí thư Đảng ủy, P. Hiệu trưởng điều hành) chủ trì Hội nghị.

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến.

Ngày 9/5/2021, Đảng bộ Trường Đại học Hạ Long tổ chức cho toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.