Tin tức sự kiện

Khóa học tập huấn “Đổi mới sáng tạo trong giáo dục”

Nhằm tăng cường hoạt động đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp cho giảng viên, sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Hạ Long. Ngày 2 tháng 4 năm 2021, Khoa Công nghệ thông tin đã có 15 sinh viên đại diện cho sinh viên và 03 giảng viên đại diện cho toàn […]