Tin tức

Trường Đại học Hạ Long tổ chức cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc K3 thực tập đợt 2

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tăng cường tiếp xúc với thực tế, gắn lý thuyết với thực hành, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp, Trường học Hạ Long đã tổ chức đợt thực tập 2 cho 39 sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc K3 tại các công ty, tập đoàn, trung tâm lớn ở một số huyện, thành phố, thị xã trong và ngoài tỉnh. Thời gian thực tập 08 tuần từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 8 tháng 5 năm 2021.