Thứ Tư, 9/6/2021 | 16:17 GMT +7

Cán bộ giảng viên Trường Đại học Hạ Long tham gia Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Ngày 9/6/2021, Gần 40 cán bộ giảng viên Trường Đại học Hạ Long đã tham gia Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cho cán bộ cốt cán khối các sở giáo dục Đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tuyến, điểm cầu trung tâm tại Đại học Mở Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng chủ trì Hội nghị.

Cán bộ giảng viên Trường Đại học Hạ Long đã tham gia Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Đối tượng tham gia tập huấn là cán bộ cốt cán của các sở giáo dục và đào tạo; cán bộ, giảng viên đại học; cán bộ, công chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 rất quan trọng, bảo đảm để công tác tổ chức kỳ thi được thực hiện theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 16/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021”. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tất cả cán bộ tham gia công tác thanh tra, kiểm tra nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không chủ quan để tổ chức kỳ thi đạt yêu cầu đề ra.

Bộ cũng đề nghị, các sở giáo dục và đào tạo căn cứ theo tình hình thực tế về điều kiện, diễn biến của dịch, xây dựng kế hoạch và triển khai tập huấn, bảo đảm 100% cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra phải được tập huấn, được đánh giá, nắm chắc kỹ năng, quy trình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra; bảo đảm phương châm: Tất cả các khâu của kỳ thi đều được thanh tra, kiểm tra, không được bỏ sót khâu nào; bảo đảm công tác thanh tra không có “điểm mờ”, không có khoảng trống.

Tại hội nghị, đội ngũ thanh tra cốt cán của các sở giáo dục Đại học đã được nghe phổ biến các quy định liên quan đến nghiệp vụ và hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, bao gồm mục đích, yêu cầu; đối tượng thanh tra, kiểm tra; cách thức thanh tra, kiểm tra; cách nhận diện thiết bị có thể sử dụng gian lận…

Trung Dũng

BÌNH LUẬN