Thứ Tư, 20/1/2021 | 22:44 GMT +7

Hội thi “Bé yêu thơ, truyện kể mầm non”

Thực hiện kế hoạch số 1390/ KH-PGDĐT ngày 09/11/2020 của phòng GDĐT thành phố Uông Bí về kế hoạch tổ chức hội thi “ Bé yêu thơ, truyện kể mầm non” cấp thành phố năm 2020 – 2021 và Kế hoạch năm học 2020 – 2021 của Tổ Mẫu giáo, trường Thực hành Sư phạm, […]

Thực hiện kế hoạch số 1390/ KH-PGDĐT ngày 09/11/2020 của phòng GDĐT thành phố Uông Bí về kế hoạch tổ chức hội thi “ Bé yêu thơ, truyện kể mầm non” cấp thành phố năm 2020 – 2021 và Kế hoạch năm học 2020 – 2021 của Tổ Mẫu giáo, trường Thực hành Sư phạm, ngày 12/01/2021 Tổ Mẫu Giáo Trường Thực hành Sư phạm tổ chức Hội thi “Bé yêu thơ, truyện kể mầm non” khối mẫu giáo năm học 2020 – 2021.

Hội thi “Bé yêu thơ, truyện kể mầm non” được tổ chức theo các hoạt động giáo dục trẻ được qui định trong Chương trình giáo dục mầm non, bám sát yêu cầu về kiến thức, kỹ năng giáo dục trẻ mầm non và các văn bản chỉ đạo của ngành. Đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, khoa học và có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên trẻ.

Với mục đích phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ mầm non, giúp trẻ tích luỹ và mở rộng vốn từ phong phú đa dạng, giúp trẻ nói rõ, nói chuẩn tiếng Việt, không ngọng, diễn đạt ngôn ngữ được rõ ràng, trí tưởng tượng sáng tạo, dần hoàn thiện ngôn ngữ để diễn đạt, sử dụng thành thạo trong giao tiếp và học tập sau này, đồng thời cũng góp phần rèn luyện và hình thành những phẩm chất đạo đức tốt đẹp cho trẻ. Thông qua hội thi trẻ đã biết trình bày ý kiến, suy nghĩ, kể về một sự vật hay sự kiện nào đó…bằng chính ngôn ngữ của trẻ. Giúp trẻ hóa thân vào nhân vật, hiểu được những trạng thái, tâm lý nhân vật  từ đó biết được việc làm tốt, biết yêu cái đẹp, cái thiện, phê phán những việc xấu.

Sau đây là một số hình ảnh về hội thi:

 

T/g Đào Thị Mai Hoa – Tổ Mẫu Giáo

 

 

 

BÌNH LUẬN