Thứ Tư, 16/6/2021 | 08:18 GMT +7

Từ ngày 15/6, các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh được hoạt động trở lại

Ngày 15/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3751/UBND-VX2 về việc tổ chức các hoạt động giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp trong trạng thái bình thường mới.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch Covid-19 tại Thông báo số 235-TB/TU ngày 7/6/2021 của Tỉnh ủy Quảng Ninh; theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1592/TTr-SGDĐT ngày 8/6/2021 về việc cho phép các cơ sở giáo dục hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới; đề nghị của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tại văn bản số 1843/LĐTBXH-GDNN ngày 09/6/2021 về việc tổ chức cho học sinh, sinh viên đi học và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới; UBND tỉnh chỉ đạo:

Trên cơ sở thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới, kể từ ngày 15/6/2021 các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh được tổ chức các hoạt động giáo dục, dạy nghề, cụ thể như sau:

Các cơ sở giáo dục mầm non được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trong thời gian hè nhằm đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của người dân.

Các trường có cấp THPT, các Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm HN&GDTX tỉnh tiếp tục duy trì tổ chức ôn tập trực tiếp tại trường cho học sinh lớp 12 và chuẩn bị tốt các điều kiện để tham gia tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo quy định. Trường liên cấp Quốc tế Singapore được tổ chức hoạt động giáo dục trực tiếp tại trường để hoàn thành chương trình giáo dục đã đề ra. Các Trung tâm: ngoại ngữ, tin học, kĩ năng sống, hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, tư vấn du học được tổ chức các hoạt động trở lại.

Các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ ngày 15/6/2021 để hoàn thành kế hoạch, chương trình năm học. Khuyến khích các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để giảng trực tuyến. Đối với học sinh, sinh viên tỉnh ngoài khi trở lại trường phải đảm bảo nghiêm ngặt các yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19 theo quy định (khai báo y tế, xét nghiệm, cách ly y tế…).

 Yêu cầu các cơ sở giáo dục, đào tạo nêu trên khi hoạt động trở lại tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới; thực hiện đánh giá bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19, tích hợp dữ liệu đánh giá vào bản đồ an toàn Covid-19 Quốc gia và sẵn sàng các phương án, kịch bản ứng phó với các tình huống dịch bệnh phát sinh có thể xảy ra tại cơ sở theo chỉ đạo tại công văn số 1159/UBND – VX3 ngày 28/02/2021 của UBND tỉnh; thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các quy định của tỉnh, đặc biệt là việc thực hiện “5K”, đảm bảo kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Người đứng đầu cơ sở giáo dục, đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện về công tác chỉ đạo và phòng chống dịch tại đơn vị.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ, chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp trong trạng thái bình thường mới đối với các cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình triển khai có khó khăn, vướng mắc, phát sinh, phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

PV (Báo Quảng Ninh)

BÌNH LUẬN