Thứ Tư, 24/11/2021 | 15:26 GMT +7

Trường Đại học Hạ Long tham dự Hội nghị tập huấn trực tuyến về công tác cải cách hành chính

Sáng ngày 23/11/2021 trường Đại học Hạ Long đã tham dự Hội nghị tập huấn trực tuyến về công tác cải cách hành chính do Bộ Nội vụ tổ chức tại Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Thành phần tham gia Hội nghị tập huấn gồm có Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ của 5 tỉnh và lãnh đạo phụ trách, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính của các đơn vị, sở, ban, ngành tại 56 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trường Đại học Hạ Long đã cử đồng chí Đồng Thị Quyên, cán bộ phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Phòng họp trụ sở UBND tỉnh Quảng Ninh.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe lãnh đạo Vụ cải cách hành chính – Bộ Nội vụ đã giới thiệu các nội dung về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030, trong đó nhấn mạnh nội dung được điều chỉnh so với giai đoạn trước là cải cách chế độ công vụ, xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số để phù hợp tình hình thực tiễn; triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính.

Thông qua Hội nghị, đại diện các cơ quan tham dự đã được tập huấn nâng cao kiến thức, năng lực cho đội ngũ làm công tác tham mưu công tác cải cách hành chính, cập nhật những thông tin, quy định hữu ích về công tác cải cách hành chính, nhất là các nội dung liên quan Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước 2021-2030, được chia sẻ những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác cải cách hành chính Nhà nước, từ đó triển khai thực hiện đạt hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính tại đơn vị.

Một số hình ảnh tại Hội nghị tập huấn:

Đồng Thị Quyên – P. TCHC

BÌNH LUẬN