Thứ Năm, 29/10/2020 | 11:06 GMT +7

Trường Đại học Hạ Long hưởng ứng Thư kêu gọi của Tỉnh về việc người Quảng Ninh ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Công văn số 19-CV/TU ngày 05/10/2020 của của Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc hưởng ứng thư kêu gọi của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh về việc người Quảng Ninh ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn […]

Thực hiện Công văn số 19-CV/TU ngày 05/10/2020 của của Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc hưởng ứng thư kêu gọi của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh về việc người Quảng Ninh ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, Trường Đại học Hạ Long đã ban hành Công văn số 1066/ĐHHL-HCQT, trong đó triển khai tuyên truyền, vận động tới các đơn vị, toàn thể CBVCLĐ và HSSV nhà trường hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động, sử dụng tối đa hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Tỉnh.

Nhà trường đã chỉ đạo các đơn vị, tổ chức cùng chung tay tham gia tuyên truyền, vận động nhằm thay đổi thói quen tiêu dùng hằng ngày, kích cầu các dịch vụ nội địa  góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Tỉnh; chỉ đạo truyền thông, tích cực quảng bá các sản phẩm chất lượng của Tỉnh trên trang Web nhà trường.

Toàn cảnh trường ĐH Hạ Long

Nội dung Công văn số 1066/ĐHHL-HCQT

Nội dung Thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

BÌNH LUẬN