Chủ Nhật, 28/2/2021 | 13:59 GMT +7

Trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý các phòng, khoa, trung tâm

Chiều ngày 27/2/2021, Đảng Ủy, Ban giám hiệu Nhà trường đã trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý các phòng, khoa và trung tâm

Chiều ngày 27/2/2021, Đảng Ủy, Ban giám hiệu Nhà trường đã trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý các phòng, khoa và trung tâm sau khi thưc hiện Quyết định số 416/QĐ-UBND, ngày 09/02/2921 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Hạ Long.

Tham dự Hội nghị gồm có đồng chí Trần Trung Vỹ (Bí thư Đảng Ủy, P. Hiệu trưởng điều hành), các đồng chí trong BGH cùng toàn thể cán bộ quản lý.

Trường Đại học Hạ Long được thành lập năm 2014, gồm có 25 đầu mối đơn vị thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế…, sau khi sáp nhập nhà trường còn 20 đơn vị đầu mối. Gồm 6 phòng (Đào tạo; Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế; Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học; Công tác chính trị, Quản lý và Hỗ trợ sinh viên;  Kế hoạch và Tài chính) 8 khoa (Khoa học Cơ bản, Công nghệ thông tin, Thủy sản, Môi trường, Du lịch, Ngoại ngữ, Văn hóa, Sư phạm, Nghệ thuật), 5 trung tâm (Thực hành, Dịch vụ Du lịch và Nghệ thuật, Ngoại ngữ – Tin học, Thông tin – Thư viện và Giao lưu văn hóa Việt Nhật; Khoa học, Công nghệ và Bồi dưỡng cán bộ; trường Thực hành sư phạm).

Tại chương trình, đồng chí Trần Trung Vỹ đã đại diện lãnh đạo nhà trường trao quyết định bổ nhiệm cho các đồng chí lãnh đạo, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, triển khai ngay các nhiệm vụ sau khi được kiện toàn.

BÌNH LUẬN