Thứ Năm, 15/7/2021 | 13:52 GMT +7

Khoa Du lịch họp triển khai công tác thực tập năm học 2020 – 2021

Chiều ngày 15/07 tại văn phòng khoa Du lịch đã diễn ra cuộc họp triển khai công tác thực tập 1 và thực tập tốt nghiệp năm học 2020 – 2021 cho sinh viên hệ cao đẳng các ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Hướng dẫn du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.

                    Tham dự cuộc họp có TS.Vũ Văn Viện – Trưởng khoa kiêm Trưởng đoàn thực tập, ThS.Bùi Thu Thủy – Phó trưởng bộ môn Lữ hành – Hướng dẫn; ThS.Lê Minh Thủy – Phó trưởng bộ môn Khách sạn, ThS.Mạc Thị Mận – Phó trưởng bộ môn Nhà hàng – Dịch vụ ăn uống và các giảng viên là giáo viên chủ nhiệm các lớp tốt nghiệp.

          Tại cuộc họp, TS. Vũ Văn Viện đã thông qua nội dung của công tác thực tập như mục đích, yêu cầu, quy mô, thời gian và nội dung thực tập cụ thể, tiêu chí đánh giá kết quả thực tập. TS. Vũ Văn Viện cũng nhấn mạnh về vấn đề kiểm tra, giám sát, tuyên truyền sinh viên đảm bảo tốt các biện pháp về phòng, chống dịch và thực hiện nguyên tắc 5K, khuyến khích và động viên sinh viên đăng ký thực tập tại các đơn vị trong tỉnh, nếu thay đổi đơn vị thực tập cần báo cáo vơi giảng viên hướng dẫn.

          Đây là đợt thực tập thứ hai trong năm học 2020 – 2021 của khoa Du lịch với tổng số 484 sinh viên gồm: 154 sinh viên lớp Cao đẳng Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành K12A, B, C, D; 116 sinh viên lớp Cao đẳng Hướng dẫn K15A, B, C; 157 sinh viên lớp Cao đẳng Quản trị khách sạn K15A, B, C, D và 58 sinh viên lớp Cao đẳng Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống K13A, B.

Hoạt động thực tập là một hoạt động bắt buộc giúp sinh viên có cơ hội được tiếp cận môi trường thực tế để rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp, gắn lí thuyết với thực tiễn, hiểu những công việc cần thực hiện ứng với ngành nghề được đào tạo, phát triển năng lực thực hiện công việc chuyên môn đồng thời kết quả thực tập là một trong những điều kiện để sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo và được xét công nhận tốt nghiệp.

Nguyễn Thúy Lan

BÌNH LUẬN