Thứ Hai, 17/8/2020 | 10:58 GMT +7

Hội đồng nghiệm thu các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2019 – 2020

 Từ 06/8/2020 đến 13/8/2020 tại trường Đại học Hạ Long diễn ra các Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2019 – 2020.

 Thực hiện Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2019-2020, từ ngày 06/8/2020 đến ngày 13/8/2020, trường Đại học Hạ Long tổ chức các hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2019 – 2020.

Nghiên cứu khoa học là một trong hai nhiệm vụ cơ bản đối với mỗi giảng viên trường Đại học Hạ Long. Nhận thức rõ vai trò của NCKH, trong năm học 2019 – 2020 các giảng viên nhà trường đã tích cực đăng kí tham gia các nhiệm vụ NCKH. Kết quả nghiệm thu NCKH năm học 2019 – 2020 đợt 1 đã nghiệm thu 11 nhiệm vụ cấp khoa và 07 nhiệm vụ cấp trường. Trong đó, nhiều nhiệm vụ NCKH đáp ứng những yêu cầu thực tiễn khi tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như Đề tài “Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở cho đào tạo trực tuyến ở Trường Đại học Hạ Long” phục vụ cho việc thực hiện dạy, học online trong toàn trường; nhiều tài liệu, giáo trình được nghiệm thu nhằm cung cấp nguồn học liệu phong phú phục vụ cho công tác đào tạo của nhà trường.

  Qua các hội đồng đánh giá nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm học 2019  –  2020, các nhiệm vụ NCKH của giảng viên đạt yêu cầu cao về chất lượng và trình bày theo đúng biểu mẫu quy định khoa học của nhà trường.

Tuy nhiên, để đẩy mạnh hơn nữa hoạt động NCKH của giảng viên về cả số lượng và chất lượng, trong năm học 2020-2021 cần sự tham gia NCKH tích cực hơn nữa của giảng viên và tăng cường hỗ trợ các nguồn lực đầu tư cho NCKH.

Một số hình ảnh các hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ NCKH cấp trường năm học 2019-2020

Vũ Thị Thu Hương

 

BÌNH LUẬN