Thứ Sáu, 16/7/2021 | 08:12 GMT +7

Hai đảng viên mới của chi bộ khoa Du lịch hoàn thành việc học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I năm 2021

Ngày 14/7/2021, hai đảng viên mới của chi bộ khoa Du lịch là sinh viên Lê Thu Huyền và Lương Thu Hương đã tham gia Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I năm 2021 do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức từ ngày 5 – 14/7/2021 tại thành phố Hạ Long.

Trong thời gian học tập, các học viên được nghiên cứu 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lê nin; Tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hai đảng viên của chi bộ khoa Du lịch là những sinh viên có nhiều thành tích trong học tập, rèn luyện và đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với sự nghiên cứu đầy đủ, học tập nghiêm túc, nắm vững, hiểu sâu các kiến thức bồi dưỡng lý luận chính trị, hai đảng viên sẽ nâng cao hơn về trình độ nhận thức, hiểu biết về tổ chức Đảng, củng cố thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự phát triển của đất nước. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên sẽ xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện của bản thân để xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lương Thu Hương và Lê Thu Huyền nhận giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng lí luận chính trị cho đảng viên mới

ThS. Trần Thị Phương Thảo

BÌNH LUẬN