Thứ Hai, 16/5/2022 | 14:24 GMT +7

Đảng bộ Trường Đại học Hạ Long tổ chức hội nghị học tập, quán triệt phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Ban lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và một số Nghị quyết của của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chiều ngày 13/5/2022, Đảng bộ Trường Đại học Hạ Long tổ chức học tập, quán triệt phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Ban lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhân dịp thăm Quảng Ninh ngày 06/4/2022; Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị và Kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy; Quy định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022, Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022, Thông báo Kết luận số 12-TB/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 10/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Trần Trung Vỹ, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng điều hành nhà trường chủ trì và trực tiếp truyền đạt.

Hội nghị được tổ chức theo 2 hình thức: Trực tiếp tại phòng họp tầng 7 – nhà Hiệu bộ (cơ sở 1) và trực tuyến trên phần mềm Zoom đối với các đồng chí cán bộ, đảng viên còn lại.

Tham dự trực tiếp tại điểm cầu tại cơ sở 1 có toàn thể các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm tại cơ sở 1, đồng chí Trần Trung Vỹ, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng điều hành Trường Đại học Hạ Long chủ trì và trực tiếp truyền đạt tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Phòng họp tầng 7 – nhà Hiệu bộ

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên trong nhà trường đã được học tập, quán triệt các nội dung: Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buối làm việc với Ban lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhân dịp thăm Quảng Ninh, ngày 06/4/2022; Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch triển khai thực hiện của Tỉnh ủy; Quy định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về việc thực hiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Thông báo kết luận số 12-TB/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Nghị quyết số 09-NQ/TƯ ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 10/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Quán triệt, triển khai thực hiện những chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại hội nghị, đồng chí Trần Trung Vỹ, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng điều hành đã nêu bật những thành tựu của Quảng Ninh những năm qua. Đồng chí chỉ rõ mục tiêu và nhiệm vụ trong tâm giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 của Quảng Ninh được xác định rất rõ, đến năm 2025, xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc, đầu mối giao thông quan trọng của cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030 và năm 2045 là tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại, một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia, vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế; người dân có mức thu nhập tương đương các nước phát triển…

Sau hội nghị, Đảng bộ Trường yêu cầu các chi bộ trực thuộc tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, học tập triển khai nghiêm túc nội dung phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh và các Nghị quyết, quy định, thông báo, kế hoạch đã được truyền đạt tại Hội nghị đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Đồng thời xây dựng kế hoạch hành động cụ thể cho từng nội dung đã được học tập, quán triệt trong đơn vị mình.

VĂN PHÒNG ĐẢNG UỶ

BÌNH LUẬN