Thứ Hai, 26/7/2021 | 16:51 GMT +7

04 sinh viên khoa Văn hóa tham gia lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa I, II năm 2021

Từ ngày 13/7 đến ngày 27/7/2021, 04 sinh viên khoa Văn hóa đã tham gia học lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa I và khóa II năm 2021 do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh tổ chức tại thành phố Hạ Long.

Các sinh viên học lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa I và khóa II năm 2021 gồm có: Phạm Thị Thùy Dung (lớp ĐH Quản lý văn hóa K4), Vũ Thúy Hằng (lớp ĐH Quản lý văn hóa K4) tham gia lớp học từ ngày 15/7/2021 đến ngày 23/7/2021; Phạm Thu Thùy (lớp ĐH Quản lý văn hóa K5), La Vĩnh Đạt Linh (lớp ĐH Quản lý văn hóa K5) tham gia lớp học từ ngày 19/7/2021 đến ngày 27/7/2021.

Tại lớp học, các quần chúng được học tập nghiên cứu 5 chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua học tập nghiên cứu, quần chúng ưu tú đã được trang bị những kiến thức, lý luận về xây dựng Đảng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt để phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhằm phát hiện và bồi dưỡng những quần chúng ưu tú, xuất sắc trong sinh viên để kết nạp vào Đảng, thời gian qua, chi bộ khoa Văn hóa đã luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên trong sinh viên. Cụ thể, tính từ khóa 1 (2015 – 2019) đến khóa 5 (2019 – 2022), chi bộ khoa Văn hóa đã kết nạp Đảng cho 02 sinh viên và cử 18 sinh viên tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị. Đây là những sinh viên ưu tú, là cán bộ lớp, cán bộ đoàn có thành tích cao trong học tập, rèn luyện.

Nguyễn Thị Thùy Dương

BÌNH LUẬN