Thứ Bảy, 24/7/2021 | 16:43 GMT +7

03 sinh viên khoa Du lịch hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2021

Từ ngày 15/7 đến ngày 23/7/2021, 3 sinh viên Bùi Phương Thảo, Đào Mai Linh và Nguyễn Anh Ngọc của khoa Du lịch đã tham gia lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2021 do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức.

Với thời gian học 7 ngày, các học viên đã được nghiên cứu, học tập các bài học lý luận chính trị do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn: khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nhận diện, tuyên truyền, đấu tranh trên không gian mạng, nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Trong thời gian diễn ra khóa học, các học viên tuân thủ nghiêm ngặt quy  định “5K” của Bộ Y tế như đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, khai báo y tế, giữ khoảng cách và đeo khẩu trang trong suốt quá trình học tập.

Đại diện cho hơn 2300 sinh viên của khoa Du lịch, 3 sinh viên tham gia khóa bồi dưỡng đợt I là những đoàn viên ưu tú, cán bộ lớp, cán bộ đoàn có nhiều thành tích cao trong học tập cũng như trong hoạt động phong trào. Qua lớp học bồi dưỡng này, các sinh viên tiếp tục rèn luyện về phẩm chất đạo đức, năng lực, cống hiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ và phấn đấu sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Sinh viên Bùi Phương Thảo, Nguyễn Anh Ngọc, Đào Mai Linh nhận chứng nhận tại Lễ bế giảng

  Đinh Thị Phương Loan

BÌNH LUẬN