Thứ Tư, 24/3/2021 | 16:21 GMT +7

Phương thức, chỉ tiêu xét tuyển cao đẳng chính quy năm 2021

Phương thức xét tuyển, chỉ tiêu các ngành cao đẳng năm 2021

TT Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu Tổ hợp môn xét tuyển

tổ hợp

Điều kiện xét tuyển Công thức tính điểm xét tuyển

1

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 6810101 120 1. Văn – Sử – Địa

2. Toán – Lý – Anh

3. Văn – Toán – Anh

C00

A01

D01

Mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tổ hợp 3 môn xét tuyển đã cộng điểm ưu tiên đạt từ 16,00 điểm trở lên, áp dụng cho tất cả các tổ hợp môn xét tuyển. Điểm xét tuyển = Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + điểm ưu tiên (nếu có)

2

Quản trị khách sạn 6810201 120

3

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 6810205 100

4

Hướng dẫn du lịch 6220103 50

5

Thanh nhạc 6210225 20 Văn (TB lớp 12);  Năng khiếu 1 (Hát);  Năng khiếu 2 (Thẩm âm-tiết tấu) N00 + Mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tổ hợp 3 môn xét tuyển đã cộng điểm ưu tiên đạt từ 16,00 điểm trở lên;

+ Điểm trung bình các môn năng khiếu đạt từ 7,0 điểm trở lên

Điểm xét tuyển = Điểm trung bình cả năm lớp 12 môn Ngữ văn + Điểm năng khiếu 1 (Hát) + Điểm năng khiếu 2 (Thẩm âm – Tiết tấu) + Điểm ưu tiên (nếu có)

6

Giáo dục Mầm non 51140201 90 Văn (TB lớp 12); Năng khiếu 1 (Hát), Năng khiếu 2 (kể chuyện) M01 + ĐTB Ngữ văn lớp 12 đạt từ 6,5 điểm trở lên;

+ Xếp loại học lực lớp 12 từ loại Khá trở lên;

+ Điểm trung bình các môn năng khiếu đạt từ 5,0 trở lên.

+ Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Ninh

Điểm xét tuyển = Điểm trung bình chung cả năm lớp 12 môn Ngữ văn + Điểm năng khiếu 1 (Kể chuyện) + Điểm năng khiếu 2 (Hát) + Điểm ưu tiên (nếu có).

Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây

BÌNH LUẬN